How can we help you?

ED Investment sp. z o.o.
ul. Samuela B. Lindego 1c
30-148 Kraków
sekretariat@ed-investment.pl
tel.  +48 537 895 904
 
The company is registered in Krajowy Rejestr Sądowy (the National Court Register) kept by Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (the District Court for Krakow in Krakow-Srodmiescie 11th Commercial Division of the National Court Register) under KRS no: 0000245169, National Business Registry Number: 140327497